Sanna Nielsen övertalade Anders Glenmark

Sanna Nielsen om årets "Allsång på Skansen"