Anders Glenmark: "Det är den där jävla Sannas fel"

Anders Glenmark om ny musik.