Pilotstrejken är över

Facket och SAS har undertecknat avtal