Militant jihadism kräver fler offer

Forskarna har kommit fram till att det dom senaste 30 åren har det skett en dramatisk ökning av våldsamma konflikter där åtminstone en av parterna drivs av religiöst specifikt muslimsk övertygelse.