”Mannen kan förutspå framtiden”

Här ”förutspår” han framtiden