Lena Mellin om partiledardebatten

Se sändningen här