”Man förstår frustrationen"

Simon Bank om bruttotruppen till OS