Advokaten om den friande domen

Martin Beskow, advokat för en av männen, säger att tingsrättens dom var väntad