Bryant gör det – fyra gånger under intervjun

”Det här är ju skandal”