Svalde lim – blev en avgjutning av magen

Limmet svällde upp i magen