Regnkaos väntas under lördagen

SMHI klass 1-varnar för stora regnmängder i Mälardalen samt på Gotland och Öland.
– Det kan bli störningar i samhällsfunktioner