Ökad människosmuggling till Sverige

Främsta vägen är över Öresundsbron