”Säkert för att jag är dålig”

Har inte fått en enda minut under mästerskapet