Mördade Vatchareeya Bangsuans kroppsdelar var utplacerade

Poliskällan: Mördaren hade arrangerat platsen