Efter brexit – nu kan engelskan försvinna

Endast Storbritannien har angett engelska som officiellt språk till EU, vilket kan leda till att engelskan kan försvinna som en konsekvens av brexit