Heidi, 4, enda överlevande efter svåra olyckan

Övriga familjen omkom i kollisionen med ett tåg