Kände kniv i nacken – fast ingen var där

”Jag bad någon röra mig och fick svar”