"Bron måste repareras helt och hållet"

Södertäljebron måste stängas av på grund av vägarbete efter en lastbilsolycka på bron under midsommarhelgen. Trafikanter på E4:n får räkna med en besvärlig trafiksituation under sommaren.