Ministerns outfit väcker reaktioner

Henrik Torehammar: Vad har hon på sig?