Moderna metoden som avslöjar biltjuven

Här blir han jagad av expertteamet