Den märkliga symbolen chockade tv-tittarna

Symbolen som dyker upp i cykeltävlingen välter internet