Kaos på Karolinska sjukhuset – alla operationer ställs in

Läget är pressat, det känner vi till. Jag vet att vi är tvungna att vidta extraordinära åtgärder, men jag känner inte till några detaljer kring det än, säger Klas Östman, presschef vid Karolinska sjukhuset.