Debatt: Bör religiösa friskolor förbjudas?

Johan Ingerö, Timbro, och Sakine Madon, politisk redaktör VLT, debatterar om friskolor