"Folk kan förvänta sig snabba tider”

Sarah Sjöström inför OS-genrepet