Brist på sjuksköterskor i sommar

Bristen på personal leder till att flera vårdplatser stängs och i nästan alla landsting har det blivit vanligare med överbelastningar.