Smutsiga uppoffringen – för Madonna

”Du skämtar med mig?”