Giftbrev skickade till borgmästare

Världskände borgmästaren fick giftbrev