Så länge fördröjdes utryckningen när mannen dog

Så länge fördröjdes utryckningen när mannen dog