Mystisk best fångad i Ryssland

En 60 centimeter lång varelse fångades av fiskare – än har man inte kunnat artförklara den