Här rasar storbranden

Ladugård totalförstörs framför räddningstjänstens ögon