Sex, sprit och droger - kan vara hemlig strategi inom terrorgrupper

Terrorforskaren Hans Brun berättar om vissa terrorgruppers oväntade strategi.