Irvings påhopp på sexprofilen

Går till hårdhänt angrepp. "Är du alltid så här dominant?"