Sportplan störtade i bostadshus

Boende evakuerade