Kräftskivan är hotad - EU svartlistar signalkräftan

Signalkräftan har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden - vill utrota arten