Hajen anfaller – i 48 km i timmen

Hajkamera fångar oväntade attacken i djupet