Anna Book: "Tårarna bara forsade”

Artisten bröt ihop i en känslostorm på scen