Tony: "Oscar har dominerat"

Sett till hela säsongen borde Oscar ha vunnit enligt Tony Irving