Hårda ordväxlingar mellan Hillary Clinton och Donald Trump - se talen här

Hårda ordväxlingar mellan Hillary Clinton och Donald Trump - se talen här