"Förrädarnas kyrkogård" - en grusgrop

Här ska de som deltog i kuppförsöket begravas