Man hittades vid krogbåt

Drogs upp på kajkanten men hans liv gick inte att rädda