Kaxiga hånflinet efter den fåniga attacken

Kaxiga hånflinet efter
den fåniga attacken