”Medalj är absolut målsättningen”

Guldhoppet har landat men något saknades