Hör om göteborgarens egna upplevelser efter skyfallet

"Vi såg till och med en död kropp som flöt omkring"