Hajen närmar sig – alla skriker i panik

Kajakpaddlaren är helt maktlös inför vad som ska hända