Frågan som ställer Wahlgren: "Vi är två helt olika människor"

Benjamin Wahlgren gjorde ett av sina första stora framträdanden som artist på Allsång på Skansen.