Publicerad:
Uppdaterad:

Här övar polisen på värsta scenariot - Utöya

Piketstyrkan tränar inför katastrofer

Publicerad: