Här övar polisen på värsta scenariot - Utöya

Piketstyrkan tränar inför katastrofer