Bönen som förenklade hela livet

Skådespelaren Liam Norberg om den totala vändningen