Elsa och Elvira räddade hennes liv

Seadu Asile var nära att drunkna på badplatsen, men hon räddades av två flickor