Lindahl: "Lätt till tårarna"

En märkbart rörd Hedvig Lindahl på Arlanda