Ett år sedan den uppmärksammade bilden på Alan

Nivette Dawod, utrikesreporter, om hur världen påverkades av bilden på Alan Kurdi.